VVGP

Wetenschappelijke Vereniging voor Gedrag en Gezondheid

 

Doelen

 

Wie met gezondheidspromotie bezig is of daarvoor interesse heeft, weet dat heel wat disciplines bijdragen aan het begrijpen, bevorderen, voorkomen of behandelen van (niet) gezond zijn. De VVGP wil in dit brede veld van de gezondheidspromotie de ontwikkelingen vanuit de gezondheidspsychologie opvolgen en verspreiden. Daarbij gaat zowel aandacht naar klinische als naar gezondheidseducatieve en ecologische aspecten van gezondheid.

Doel is bij te dragen aan een professionele ondersteuning voor eenieder die via onderzoek of praktijk actief is op het vlak van de gezondheidspromotie. Bovendien wil de vereniging de netwerking onder deze professionelen stimuleren.

Professionele ondersteuning

Professionele netwerking

 

 

VVGP is e-vereniging (En volledig gratis!)

 

Na meer dan 10 jaren ‘papierwerk’ werd eind 2003 de beslissing genomen om de VVGP om te vormen tot een volledig electronische vereniging.

Sinds het begin van 2003 was de VVGP al op het Internet aanwezig. Zowel het  lidmaatschap van de vereniging als informatie rond lezingen, workshops, de studiedag, … kon op het Web worden geraadpleegd. Toch gebeurde ook nog veel via de gewone post: de Nieuwsbrief, het abonnement op Gedrag & Gezondheid, en alle uitnodigingen werden ook nog eens ‘op papier’ verstuurd.

 

Vanaf 2004 willen we een stapje verder gaan en alle communicatie en informatie van de VVGP via Internet en Email laten verlopen.

Een belangrijke implicatie is dat lidmaatschap van de VVGP volledig gratis wordt!

 

De VVGP zal vanaf 2004 twee belangrijke instrumenten overhouden: de website en de emailing list. Mensen met interesse in het brede domein van de gezondheidspsychologie kunnen zich volledig gratis registreren op de emailing list. We denken hierbij niet enkel aan psychologen, maar aan iedereen met een medische, paramedische, gedragswetenschappelijke achtergrond die interesse heeft op het gebied van de preventieve of curatieve gezondheidspsychologie.

Via email worden deze mensen op de hoogte gehouden van onze initiatieven. De website van de VVGP zal informatie blijven bevatten over activiteiten die in het kader van de VVGP worden georganiseerd. Net als vorige jaren zullen dit workshops, lezingen, studienamiddagen zijn die al dan niet in samenwerking met de Vlaamse universiteiten, andere verenigingen, of het VIG worden georganiseerd. Daarnaast zullen we de 2jaarlijkse studiedag vanuit de vereniging blijven organiseren. Deze activiteiten zullen ook steeds naar de leden van de emailing list worden gestuurd via email.

 

Het abonnement op het Tijdschrift Gedrag & Gezondheid zal niet meer via ons secretariaat lopen, maar kan door de leden zelf aan het reductietarief (50 euro in plaats van 67,50 euro) bekomen worden bij de uitgever Read Business Information (michiel.bloemendaal@reedbusiness.nl).

 

Onze website blijft op volgend adres: http://www.lo-bsw.UGent.be/VVGP/Index.htm

 

Geďnteresseerden die zich graag op de emailing list laten plaatsten, sturen een email naar het secretariaat: Marguerite.Debrie@UGent.be

 

Klik hier om lid te worden.